Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. rugsėjo 22 d.
Paskelbta: 2013-09-23 09:36:16

 

1. Šiandien, 19.00 val. parapijos salėje Krikščioniškas kino klubas kviečia į kino sezono atidarymą juosta "Į stebuklą": meditacija apie vyro ir moters santykio tikrovę: tyrumą, meilės troškimą ir gebėjimo mylėti sąlygotą. Filmą pristatys kinokritikas Ramūnas Aušrotas.

2. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini: pirmadienį – šv. Pijų iš Petralčinos, kunigą, penktadienį – šv. Vincentą Paulietį kunigą.

3. Mūsų bazilikos titulinius šv. ark. Mykolo atlaidus švęsime rugsėjo 29 d. sekmadienį. Kviečiame dalyvauti.

4. Taip pat paskutinį šio mėnesio sekmadienį – Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Melsimės už visus keliaujančiuosius, tarp jų ir transporto priemonių vairuotojus, žuvusiuosius eismo įvykiuose. Po kiekvienų šv. Mišių bus galima kreiptis į kunigą, kad būtų palaiminti automobiliai ir tie, kurie jais naudojasi.

5. Spalio 3 d. mūsų parapijoje prasidės ALFA kursas. Kviečiame norinčius pagilinti savo tikėjimą. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn