Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. spalio 13 d.
Paskelbta: 2013-10-12 21:16:32

 

1. Šiandien 16.00 val. mūsų bazilikoje tarptautinio festivalio „SKAMBA SŪDUVOS VARGONAI“ sakralinės muzikos valanda. Vargonuos JOHANN TRUMMER (Austrija), giedos Kauno vokalinis kvartetas. Kviečiame pasiklausyti.

2. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini: antradienį – šv. Jėzaus Teresę Avilietę, mergelę, Bažnyčios Mokytoją, ketvirtadienį – šv. Ignotą Antiochietį, vyskupą, kankinį, penktadienį – šv. Luką, evangelistą.

3. Spalio 16 d., trečiadienį, 12.00 val. mūsų bažnyčioje, Aušros Vartų koplyčioje, melsimės į Dievo Gailestingumo Motiną Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

4. Kitas sekmadienis, spalio 20 d., yra, taip vadinamas, misijų sekmadienis. Melsimės už tautų evangelizavimą, misijas ir misionierius. Rinkliava bus skirta katalikiškų misijų plėtrai.

5. Taip pat kitą sekmadienį 19.00 val. parapijos salėje Kikščioniškas kino klubas kviečia į kino seansą iš ciklo apie moterį. Filmą „Draugės“ pristatys kino kritikas Ramūnas Aušrotas.

6. Artėja Vėlinės – visų mirusiųjų paminėjimo diena. Jau nuo šiandien galima paaukoti Vėlinių oktavos šv. Mišioms už mirusiuosius artimuosius.

7. Gauti žurnalai „Artuma" ir „Magnificat" bei „Magnificat vaikams". Juos jau galima užsisakyti ir kitiems metams.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn