Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. spalio 20 d.
Paskelbta: 2013-10-20 13:13:04

 

1. Šis sekmadienis yra vadinamas misijų sekmadieniu. Meldžiamės už tautų evangelizavimą, misijas ir misionierius. Rinkliava skiriama katalikiškų misijų plėtrai.

2. Šiandien 16.00 val. mūsų bazilikoje tarptautinio festivalio „SKAMBA SŪDUVOS VARGONAI“ sakralinės muzikos valanda. Vargonuos VIRGINIJA SURVILAITĖ, giedos SIMONA LIAMO, sopranas. Ateinantį sekmadienį festivalio uždarymas taip pat 16.00 val.

3. Taip pat šiandien 19.00 val. parapijos salėje Krikščioniškas kino klubas kviečia į kino seansą iš ciklo apie moterį. Filmą „Draugės“ pristatys kinokritikas Ramūnas Aušrotas.

4. Rytoj minimi šv. Simonas ir šv. Judas (Tadas), apaštalai.

5. Artėja Visų šventųjų privaloma iškilmė, lapkričio 1 d. ir lapkričio 2 d. Mirusiųjų paminėjimo diena. Šiomis dienomis pamaldos mūsų bažnyčioje bus sekmadienio tvarka. Pirmosios šv. Mišios jūsų intencijomis už mirusiuosius bus aukojamos Vėlinių išvakarėse lapkričio 1 d., ketvirtadienį, 17.00 val. Valandą anksčiau prieš vakarines šv. Mišias. Prašome atsinešti su savimi Vėlinių žvakutes ir gėles, kurios bus pašventintos, ir po šv. Mišių nešamos iškilmingoje žiburių procesijoje į Senąsias miesto kapines.

6. Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius artimuosius galima paaukoti šiandien prie išėjimo iš bažnyčios pas budintį patarnautoją.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn