Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. lapkričio 3 d.
Paskelbta: 2013-11-02 21:51:59

 

1. Visą Vėlinių oktavą kiekvienas tikintysis, pamaldžiai aplankęs kapus, kasdien gali pelnyti atlaidus ir mirusiųjų naudai.

2. Visą Vėlinių aštuondienį iki lapkričio 8 d. vakarais prieš šv. Mišias 17.00 val. jūsų intencijomis už mirusius bus giedamas šv. Rožinis.

3. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini: pirmadienį – šv. Karolį Boromėjų, vyskupą, šeštadienį – Laterano bazilikos pašventinimą.

4. Lapkričio 8 d., penktadienį, Marijampolės palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos skyrius minės savo veiklos penkmetį. Kviečiame draugijos narius, jų artimuosius ir draugus 16 val. rinktis parapijos salėje, o po to dalyvauti 18 val. šv. Mišiose.

5. Ateinantį sekmadienį, lapkričio 10 d., 16.30 val. mūsų bazilikoje sakralinės muzikos kūrinius atliks ansamblis „Reversio", Darius Klišys – birbynė, Mindaugas Radzevičius – vargonai. Maloniai kviečiame pasiklausyti.

6. Gautas naujas „Artumos“ ir „Magnificat“ numeris.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn