Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. lapkričio 10 d.
Paskelbta: 2013-11-09 23:05:29

 

1. Šiandien 16.30 val. mūsų bazilikoje sakralinės muzikos kūrinius atliks ansamblis Reversio, Darius Klišys – birbynė, Mindaugas Radzevičius – vargonai. Maloniai kviečiame pasiklausyti.

2. Taip pat šiandien prasideda didieji Vilniaus Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos atlaidai, kurie tęsis iki lapkričio 17 d. Iš Marijampolės organizuojama kelionė į Aušros Vartų atlaidų jaunimo dieną. Išvykimas lapkričio 15 d. penktadienį 14 val. Kreiptis į Diemedį.

3. Rytoj minimas šv. Martynas Turietis, vyskupas. Ateinantį antradienį, lapkričio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis.

4. Ateinantį šeštadienį, lapkričio 16 d., švęsime Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos iškilmę. Mūsų bažnyčioje papildomos pamaldos aukotojų intencijomis bus 12.00 val.

5. Ateinantį sekmadienį 19.00 val. parapijos salėje Kikščioniškas kino klubas kviečia į kino seansą iš ciklo „Apie moterį“ tema „Moters išbandymas“. Bus demonstruojamas filmas “Susidūrimas”. Filmą aptars kino kritikas Ramūnas Aušrotas.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn