Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. gruodžio 1 d.
Paskelbta: 2013-12-01 13:06:55

 

1. Šiandien pradedame Adventą. Šis liturginis laikotarpis turi dvejopą pobūdį: tai yra pasirengimas Kalėdų – Kristaus Gimimo iškilmei ir kartu prisiminimas, jog laukiame antrojo Kristaus atėjimo laikų pabaigoje. Adventas yra maldingo ir viltingo laukimo metas. Todėl tikintieji šiuo laikotarpiu raginami nerengti triukšmingų pasilinksminimų, juose nedalyvauti ir daugiau skirti laiko maldai ir dvasiniam švenčių pasirengimui. Rarotų šv. Mišios kiekvieną Advento sekmadienį bus 8.00 val. Švč. Mergelės Marijos valandos bus giedamos pusę valandos prieš šv. Mišias – 7.30 val.

2. Šiandien šventinami kalėdaičiai, kuriuos galima įsigyti bažnyčioje viso advento metu. Kiekvienai šeimai kartu su kalėdaičiais bus galima pasiimti ir Šeimos metams skirtą kalendorių. Taip pat paremsite skurstančiuosius įsigydami žvakučių „Gerumas mus vienija“ bažnyčios prieangyje pas patarnautoją arba parapijos Carite Bendoriaus g. 2. Įsigydami žvakutę mokate ne tik už ją, bet aukojate vargšams, todėl prašome bent 5 Lt aukos.

3. Antradienį minimas šv. Pranciškus Ksaveras, kunigas; šeštadienį – Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas. Pirmąjį mėnesio penktadienį ir šeštadienį kaip įprasta, papildomos šv. Mišios bus 9.30 val.

4. Ateinančio sekmadienio rinkliava bus skirta nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių Filipinuose. Mūsų parapija renka aukas marijonų misijai Filipinuose paremti. Dėkojame už aukas.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn