Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. gruodžio 15 d.
Paskelbta: 2013-12-14 20:10:39

 

1. Šiandien Krikščioniškas kino klubas kviečia į kino seansą iš ciklo apie moterį „Įtikėjusi meilę“. Filmas – „Motina Teresė“. Seanso pradžia 19 val. parapijos salėje.

2. Mūsų bazilikoje Advento rekolekcijos prasidės gruodžio 20 d., ateinantį penktadienį, 18.00 val. Šeštadienį pamaldos sekmadienio tvarka. Rekolekcijų pabaiga gruodžio 22 d., sekmadienį, 12 val., jas praves kun. Arvydas Kasčiukaitis.

3. Ateinantį antradienį, gruodžio 17 d. 12 val. Lietuvos skautai į mūsų bažnyčią atneš Betliejaus šviesą, tai yra liepsną užžiebtą Kristaus gimimo vietoje. Betliejaus šviesą, simbolizuojančią taiką, ramybę saugosime iki Kalėdų Piemenėlių Mišių. Šios ugnies galėsite paimti bažnyčioje pas budintį patarnautoją ir parsinešti į namus Kūčių vakarui.

4. Ateinančio sekmadienio rinkliavos bus skirtos kunigų seminarijos išlaikymui.

5. Gruodžio 24 d. vakarinės pamaldos bus ne 18.00, o 22.00 val. Taip vadinamos, Piemenėlių arba Bernelių Mišios.

6. Nuo šiandien iki Kalėdų kalėdaičių galima gauti bažnyčios prieangyje pas patarnautoją. Dėkojame už Jūsų aukas, kurios skiriamos bažnyčios išlaikymui.

7. Gautas sausio mėnesio „Magnificat“ maldynėlis. Norintys jį gauti ir kitais metais prašome užsisakyti. Taip pat yra leidinys „Magnificat vaikams“. Pinigus galima atnešti atsiimant leidinį raštinėje.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn