Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. sausio 5 d.
Paskelbta: 2014-01-05 12:50:26

 

1. Šiandien švenčiame Viešpaties Apsireiškimo, Trijų Karalių iškilmę. Pamaldose šventinami auksas, smilkalai ir kreida.

2. Po 11 val. šv. Mišių apie 11.50 val. prie bažnyčios vartų atkeliaus teatralizuoti trys karaliai, kurie pakvies kartu eiti miesto gatvėmis ir aplankyti šv. Vincento bažnyčią.

3. Taip pat šiandien 16.00 val. mūsų bazilikoje Česlovo Sasnausko choro jubiliejinis 25 metų koncertas. Skambės kalėdinės giesmės.

4. Su Trijų karalių iškilme yra susijęs gražus paprotys: kviečiamasi kunigą į namus, kad jie būtų pašventinti ir po to ant durų užrašomos Trijų išminčių, aplankiusių Jėzų, pirmosios vardų raidės K+M+B. Pašventintą kreidą galima pasiimti po kiekvienų šv. Mišių prie šv. Antano altoriaus, o dėl kunigo apsilankymo prašome užeiti susitarti į raštinę. Dėkojame visiems, kurie geranoriškai surašo kaimo ar daugiabučių gyventojus priimančius kunigą.

5. Sausio 11 d., šeštadienį, Marijampolėje vyks Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė Džiaugsmas paprastume. Programoje: 10.45 val. – malda prie pal. Jurgio Matulaičio relikvijų, 11.00 val. – šv. Mišios, 12.30 val. – šventinė popietė Kultūros centre. Šventės metu vyks atskira programa vaikams. Kviečiame dalyvauti.

6. Sausio 12 d., ateinantį sekmadienį, Viešpaties Krikšto šventė, su kuria pasibaigia Kalėdų laikotarpis.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn