Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. sausio 12 d.
Paskelbta: 2014-01-12 12:15:13

 

1. Šiandien švenčiame Viešpaties Krikštą, su šia švente pasibaigia Kalėdų laikotarpis. Tačiau pagal seną paprotį Prakartėlę ir kalėdines eglutes galima laikyti iki Grabnyčių, vasario 2 d.

2. Rytoj, sausio 13 d., Laisvės gynėjų dienos proga 12.00 val. melsimės už Tėvynę ir jos gynėjus.

3. Sausio 16 d., ketvirtadienį, 12 val., melsimės į Švč. Mergelę Mariją, Aušros Vartų Dievo gailestingumo Motiną.

4. Sausio 18 d., šeštadienį, pradėsime maldų už krikščionių vienybę aštuondienį. Už krikščionių vienybę melsimės šiokiadieniais po vakarinių pamaldų, o sekmadieniais po Sumos.

5. Krikščioniškas kino klubas ateinantį sekmadienį, sausio 19 d. kviečia į kino seansą iš ciklo apie moterį. Tema – „Santuoka ir pareiga“, filmas – „Tujos vedybos“. Seanso pradžia 19 val. parapijos salėje.
 

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn