Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. sausio 26 d.
Paskelbta: 2014-01-27 08:19:21

 

1. Rytoj, sausio 27 d., nuoširdžiai kviečiame į palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties, gimimo dangui minėjimą. Šis minėjimas prasidės 10.15 val. Marijampolės dramos teatre kun. Andriejaus Sabaliausko paskaita „Švč. Mergelė Marija – šeimų Globėja, Mokytoja ir Vadovė“. 12.00 val. bazilikoje šv. Mišias aukos Lietuvos vyskupai. Maloniai kviečiame dalyvauti patiems ir pakviesti pasimelsti savo artimuosius. Šią dieną tikintieji, įvykdę bendrąsias nustatytas sąlygas, galės pelnyti visuotinius atlaidus.

2. Šią savaitę bažnyčia mini: antradienį, šv. Tomą Akvinietį, kunigą, Bažnyčios mokytoją; penktadienį, šv. Joną Bosko, kunigą, jaunimo auklėtoją; pirmąjį šeštadienį papildomos pamaldos mūsų bazilikoje 9.30 val. į švč. Mergelę Mariją; Vasario 2 d., sekmadienį, Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios). 12.00 val. suma su procesija bažnyčioje. Melsimės už vienuoles ir vienuolius bei už naujus pašaukimus į vienuolinį gyvenimą. Visų Mišių metu bus šventinamos jūsų atsineštos žvakės.

3. Šeimos metų proga 2014 metų kiekvieną dieną kurioje nors Lietuvos bažnyčioje vyks nuolatinė 24 valandų Švč. Sakramento adoracija. Per visus metus ir per visas Lietuvos vyskupijas susidarys tarsi nenutrūkstama maldos grandinė. Mūsų bažnyčioje adoracija vyks vasario 4 d. nuo ryto iki 5 d. ryto. Visi parapijiečiai kviečiami ateiti ir pasimelsti prie Švč. Sakramento jiems tinkamu laiku. Ypač kviečiame katalikiškas organizacijas, mokyklų bendruomenes. Bažnyčios raštinėje prašome įsirašyti budėjimo laiką.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 
 

aukštyn