Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. vasario 2 d.
Paskelbta: 2014-02-01 20:37:28

 

1. Šiandien – Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios). 12.00 val. suma su procesija bažnyčioje. Melsimės už vienuoles ir vienuolius bei už naujus pašaukimus į vienuolinį gyvenimą. Visų Mišių metu bus šventinamos jūsų atsineštos žvakės.

2. Rytoj minimas šv. Blažiejus, vyskupas ir kankinys. Šią dieną meldžiamasi prašant sveikatos sergantiems gerklės ligomis, prie kaklo dedamos pašventintos kryžiaus forma sukryžiuotos žvakės.

3. Šeimos metų proga 2014 metų kiekvieną dieną kurioje nors Lietuvos bažnyčioje vyks nuolatinė 24 valandų Švč. Sakramento adoracija. Per visus metus ir per visas Lietuvos vyskupijas susidarys tarsi nenutrūkstama maldos grandinė. Mūsų bažnyčioje adoracija vyks vasario 4 d., antradienį, nuo ryto iki trečiadienio ryto. Visi parapijiečiai kviečiami ateiti ir pasimelsti prie Švč. Sakramento jiems tinkamu laiku. Ypač kviečiame katalikiškas organizacijas, mokyklų bendruomenes. Bažnyčios raštinėje prašome įsirašyti budėjimo laiką.

4. Vasario 5 d., trečiadienį – šv. Agotos, mergelės, kankinės minėjimo proga po kiekvienų šv. Mišių bus šventinami jūsų atsinešti duona ir vanduo, prašant Dievo apsaugos ir šv. Agotos užtarimo nuo gaisro ir nelaimių.

5. Pirmąjį mėnesio penktadienį, 9.30 val. – šv. Mišios į Švč. Jėzaus širdį už aukotojus ir geradarius, jų artimuosius gyvuosius ir mirusiuosius.

6. Nuoširdžiai dėkojame aktyviesiems marijampoliečiams, Patašinės, Baraginės kaimų gyventojams padedantiems suorganizuoti kalėdojimą, apklausti kaimynus ir surašyti tuos namus ir butus, kuriuose laukiamas kunigas. Nuoširdžiai dėkojame taip pat už Jūsų aukas skirtas bažnyčios išlaikymui.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn