Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. vasario 9 d.
Paskelbta: 2014-02-08 19:03:24

 

1. Vasario 11 d., antradienį, minime Pasaulinę ligonių dieną. 9.00 val. šv. Mišių metu sunkiai sergantiems arba vyresniems nei 75 metai žmonėms bus teikiamas Ligonių patepimas.

2. Vasario 12 d., 12 val., trečiadienį pal. Jurgio Matulaičio minėjime melsimės prašant Palaimintojo užtarimo aukotojų intencijomis. Rožinio malda prasidės 11 val.

3. Vasario 14 d. penktadienį minime šventuosius Kirilą ir Metodijų – Europos globėjus.

4. Vasario 16 d., sekmadienį, Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Šia proga 12.00 val. mūsų bazilikoje bus aukojamos šv. Mišios už Tėvynę. Taip pat šiose Mišiose, kaip ir kiekvieno mėnesio 16 d. melsimės aukotojų intencijomis į Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motiną.

5. Ateinantį sekmadienį, vasario 16 d., po vakarinių pamaldų apie 19 val., parapijos salėje bus rodomas filmas „Šešėlių žemė“ iš ciklo apie moterį „Apie kančią - mūsų meilės dalį“.

6. Ateinantį sekmadienį rinkliava bus skirta mūsų bažnyčios šildymui, kuro sąnaudoms padengti. Pagal paveldo reikalavimus bažnyčioje žiemos sezono metu temperatūra negali viršyti +10 laipsnių, tačiau ir didžiausiu šalčiu tokią temperatūra bažnyčioje buvo palaikoma. Nuoširdžiai dėkojame už bažnyčiai skiriamas aukas.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn