Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. vasario 16 d.
Paskelbta: 2014-02-17 10:55:13

 

1. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo proga šiandien 12.00 val. mūsų bazilikoje bus aukojamos šv. Mišios už Tėvynę.

2. Taip pat šiandien po vakarinių pamaldų apie 19 val. parapijos salėje bus rodomas filmas „Šešėlių žemė“ iš ciklo apie moterį „Apie kančią - mūsų meilės dalį“.

3. Ateinantį šeštadienį, vasario 22 d., Bažnyčia mini, šv. Apaštalo Petro Sostą. Pasimelsime už popiežių Pranciškų, kuris prieš vienerius metus buvo išrinktas šioms pareigoms.

4. Nuoširdžiai dėkojame už bažnyčiai skiriamas aukas. Šiandienos rinkliava skirta mūsų bažnyčios šildymui, kuro sąnaudoms padengti. Teatlygina Jums Dievas.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

 


 

aukštyn