Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. vasario 23 d.
Paskelbta: 2014-02-24 08:15:08

 

1. Ateinančią savaitę:
• Trečiadienį 15.00 val. šv. Mišios už ilgamečius Caritas savanorius, senjorų bendruomenę.
• Pirmąjį mėnesio šeštadienį, kaip įprasta papildomos šv. Mišios – 9.30 val. į švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.
• sekmadienį, kovo 2 d., sumos šv. Mišiose, melsimės už Blaivybės sąjūdį, minėdami vyskupo Motiejaus Valančiaus 213 gimimo metines.

2. Nuoširdžiai dėkojame už praeito sekmadienio rinkliavų aukas skirtas bažnyčios šildymui, surinkta apie ketvirtadalį reikiamos sumos šioms išlaidoms padengti.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn