Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. kovo 9 d.
Paskelbta: 2014-03-09 14:10:41

 

1. Šiandien švenčiame pirmąjį Gavėnios sekmadienį.

2. Primename, kad kiekvieną Gavėnios penktadienį kryžiaus kelių pamaldos vyksta 17.15 val., o sekmadienį po Sumos, apie 13.00 val. Privačiai tikintieji kryžiaus kelius eina kiekvieną šiokiadienį 17.00 val.

3. „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais po rytinių 8 val. šv. Mišių prie išstatyto švč. Sakramento.

4. Antradienį, kovo 11 d., minėsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Pamaldos už Tėvynę mūsų bažnyčioje bus 12.00 val.

5. Ateinantį sekmadienį, kovo 16 d., 12.00 val. šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją Gailestingumo Motiną aukotojų intencijomis.

6. Krikščioniško kino klubas kviečia į Gavėnios kino seansą. Ateinantį sekmadienį po vakarinių pamaldų apie 19 val. parapijos salėje bus rodomas filmas ”Golgota”. Filmą aptars kino kritikas Ramūnas Aušrotas.

7. Nuo ateinančio sekmadienio šv. Šeimos namuose Alyvų g. 9 tris sekmadienius vyks seminarai šeimoms apie sutuoktinių tarpusavio santykius, jų pagerinimą. Pradžia - 15 val. Daugiau informacijos – skelbimų lentoje.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn