Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. kovo 16 d.
Paskelbta: 2014-03-15 15:42:31

 

1. Nuo šio sekmadienio šv. Šeimos namuose Alyvų g. 9 tris sekmadienius vyks seminarai šeimoms apie sutuoktinių tarpusavio santykius, jų pagerinimą. Pradžia – 15 val. Daugiau informacijos – skelbimų lentoje.

2. Trečiadienį, kovo 19 d., minėsime šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinio, iškilmę. Papildomos šv. Mišios bus aukojamos 12.00 val. Šią progą visus kviečiame pasimelsti už varduvininkus. Taip pat už J. E. vyskupą Juozą Žemaitį MIC, kurio 25-erių metų vyskupystės jubiliejų minėsime.

3.  Ateinantį sekmadienį, kovo 23 d., po vakarinių pamaldų, apie 19 val.,Krikščioniško kino klubas kviečia į Gavėnios kino seansą. Parapijos salėje bus rodomas filmas "Golgota". Filmą aptars kinokritikas Ramūnas Aušrotas.

4. Taip pat kitą sekmadienį Šventosios Šeimos namuose vyks susikaupimo Diena jaunimui "Kodėl kryžius yra meilės ženklas?". Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn