Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. kovo 23 d.
Paskelbta: 2014-03-23 10:10:35

 

1. Krikščioniško kino klubas kviečia į Gavėnios kino seansą . Šiandien po vakarinių pamaldų, apie 19 val., parapijos salėje bus rodomas filmas ” Golgota”. Filmą aptars kinokritikas Ramūnas Aušrotas.

2. Antradienį, kovo 25 d., švęsime Viešpaties Apsireiškimo iškilmę. Papildomos pamaldos bus 12.00 val.

3. Trečiadienį, kovo 26 d., 18 val. kviečiame į paskaitą-diskusiją apie Jėzaus kančią "Septyni Jėzaus žodžiai". Susitikimą veda svečias teologijos mokslų daktaras Valdas Mackela. Paskaita vyks Šeimos namuose – Alyvų 9.

4. Paskelbta Popiežiškosios Naujosios evangelizacijos tarybos iniciatyva, kviečianti švęsti Susitaikymo sakramentą. Popiežius Pranciškus ateinantį penktadienį šį Gavėnios renginį pradės Atgailos sakramento šventimu Šv. Petro bazilikoje, kurio metu pats klausys išpažinčių. Atsiliepdami šiam kvietimui raginame vienytis su popiežiumi bei visuotine Bažnyčia ir skirti laiką maldai bei atgailai. Tuo pačiu laiku kaip ir Romoje mūsų bazilikoje ateinantį penktadienį po vakarinių šv. Mišių iki 20.00 val. bei ateinantį šeštadienį nuo 11.00 iki 18.00 val. bus Švč. Sakramento adoracija taip pat kunigai budės klausyklose, bus klausoma išpažinčių.

5. Marijampolės šeimos centras mini savo dvidešimtmetį. Šeštadienį 15 val. Visus besidominčius šeimos centro veikla ar joje dalyvavusius kviečiame į susitikimą, skirtą šiai progai paminėti parapijos salėje.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn