Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. kovo 30 d.
Paskelbta: 2014-03-30 18:47:35

 

1. Balandžio 43 d., pirmąjį mėnesio penktadienį 9.30 val. aukotojų ir bažnyčios geradarių intencijomis šv. Mišiose melsimės į švč. Jėzaus Širdį.

2. Šeštadienį, balandžio 5 d., 9.30 val. melsimės į Švč. Mergelę Mariją.

3. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje prasidės balandžio 11 d., penktadienį prieš Verbas, 18.00 val. ir tęsis iki sekmadienio sumos šv. Mišių, jas praves kun. Arūnas Peškaitis OFM. Kviečiame suplanuoti savo laiką, kad galėtumėte dalyvauti bent rekolekcijų dalyje. Taip pat paraginti savo artimuosius, kad pasinaudotų šia proga ir dvasiškai pasiruoštų šv. Velykų šventei.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn