Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. gegužės 4 d.
Paskelbta: 2014-05-03 22:20:03

 

1. Šiandien – Motinos diena. Kiekvienose šv. Mišiose meldžiamės už gyvas ir mirusias motinas. Oktavos šv. Mišias už mamas dar galite užsisakyti pas budintį patarnautoją bažnyčios prieangyje.

2. Ateinantį penktadienį, gegužės 9 d., 9.00 val. šv. Mišios bus aukojamos už J. Totoraičio progimnazijos bendruomenę.

3. Gegužės mėnesį skiriame Dievo Motinai Švč. Mergelei Marijai. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta šiokiadieniais po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po Sumos.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn