Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. gegužės 25 d.
Paskelbta: 2014-05-22 09:06:20

 

1. Šiandien mūsų bazilikoje 16.30 val. festivalio „Džiūgaukim aleliuja“ koncertas. Jungtinis merginų choras atliks Stanislovo Moniuškos „Mišias e-moll“, taip pat skambės kitų žinomų kompozitorių kūriniai. Kviečiame pasiklausyti.

2. Ateinantį trečiadienį 9.00 val. melsimės už mokyklos-darželio „Želmenėliai“ bendruomenę.

3. Ateinantį ketvirtadienį tarptautinės vaikų dienos proga 12.00 val. šv. Mišiose melsimės už vaikus. Giedos jungtinis Marijampolės mokyklų vaikų choras.

4. Ateinantį šeštadienį, gegužės 31 d., Bažnyčia mini Švč. Mergelės Marijos Apsilankymą. Vakare užbaigsime gegužės mėnesį skirtą Mergelės Marijos garbei giedodami jos litaniją. Te suteikia Viešpats gausių malonių maldininkams kas vakarą dalyvavusiems gegužinėse pamaldose, o kaimų bendruomenėms susitinkančioms maldai prie kryžių.

5. Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Visą mėnesį šiokiadieniais po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po sumos bus birželinės pamaldos su Švč. Sakramento išstatymu. Kviečiame pasimelsti.

6. Ateinantį sekmadienį, birželio 1 d., švęsime Viešpaties žengimo į dangų (Šeštinių) iškilmę. 11.00 val. melsimės už Marijampolės miestą. Prieš sumos šv. Mišias, esant palankiam orui, bus procesija aplink bažnyčią.

7. Taip pat ateinantį sekmadienį – Tėvo diena. Už mirusius ir gyvus tėvelius oktavos šv. Mišioms galite užsirašyti pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn