Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. birželio 15 d.
Paskelbta: 2014-06-14 21:19:37

 

1. Šiandien švenčiame Švč. Trejybės iškilmę. Mūsų bažnyčioje – šv. Antano atlaidai. Po sumos šv. Mišių – padėkos procesija aplink bažnyčią.

2. Šio sekmadienio rinkliavos Vilkaviškio vyskupo nurodymu bus skirtos Vilkaviškio vyskupijos reikmėms.

3. Ateinantį šeštadienį minimas šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis.

4. Ateinantį sekmadienį, birželio 2 d., švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę. Po sumos šv. Mišių vyks devintinių procesija iki šv. Vincento bažnyčios.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn