Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. liepos 20 d.
Paskelbta: 2014-07-18 21:41:55

 

1. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini:
• Antradienį, liepos 22 d., šv. Mariją Magdalietę;
• Trečiadienį, liepos 23 d., šv. Brigitą, vienuolę, Europos globėją;
• Penktadienį, liepos 25 d., šv. Jokūbą, apaštalą;
• Šeštadienį, liepos 26 d., Švč. Mergelės Marijos gimdytojų minėjimo proga mūsų bazilikoje Šv. Mišiose 12.00 val. melsimės už gyvas ir mirusias Onas.

2. Liepos 20 – 27 dienomis Marijampolėje vyks grigališkojo choralo savaitė. Kiekvieną dieną 12 val., išskyrus trečiadienį, bus papildomos šv. Mišios. Išsamesnė informacija skelbimų lentoje.

3. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimo šventės rengimo savo malda ar auka, pasiaukojančiu darbu: valė bažnyčią, pynė vainikus, ruošė agapes ir patarnavo prie stalų, pasitiko svečius, budėjo Lūginėje. Ypatingas ačiū seselėms vienuolėms. Teatlygina jums visagalis Dievas.

 


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn