Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. rugpjūčio 3 d.
Paskelbta: 2014-08-02 16:27:23

 

1. Ateinantį pirmadienį Bažnyčia mini šv. Joną Mariją Vianiejų, kunigą, trečiadienį Kristaus atsimainymo šventę, penktadienį – šv. Dominyką, kunigą, šeštadienį – mergelę kankinę šv. Teresę Benediktą nuo Kryžiaus, Europos Globėją.

2. Šiuo metu yra ypatingai šilti orai. Todėl bažnyčios prieangyje yra pastatytas geriamo vandens aparatas. Iš jo nemokamai gali atsigaivinti kiekvienas.

3. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie savo lėšomis prisidedate prie bažnyčioje prasidėjusių remonto darbų. Teatlygina jums Viešpats.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn