Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. spalio 5 d.
Paskelbta: 2014-10-04 20:53:44

 

1. Šiandien 16.30 val. mūsų bazilikoje tęsiasi VIII tarptautinis festivalis „SKAMBA SŪDUVOS VARGONAI“. Vargonuos prof. Leopoldas Digrys. Kviečiame pasiklausyti.

2. Rytoj, pirmadienį, 18 val. Šventosios Šeimos namuose, Alyvų g. 9, vyks susitikimas-paskaita su filosofijos mokslų daktare Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja Brone Gudaityte tema "Laimė kasdienybėje: (ne)vartotojiškas požiūris". Kviečiame dalyvauti, daugiau informacijos skelbimų lentoje.

3. Ateinantį antradienį Rožinio Švč. Mergelės Marijos minėjimas.

4. Spalio mėnuo yra skiriamas šv. Rožinio maldai. Mūsų bazilikoje spalio mėnesį šiokiadieniais šv. Rožiniu bus meldžiamasi kiekvieną vakarą 17.30 val., prieš vakarines šv. Mišias, šeštadieniais, kaip įprasta 17.00 val. O sekmadieniais po sumos šv. Mišių.

5. Ateinantį sekmadienį spalio 12 d.:
o 9.30 val. pamaldos už ateitininkus, kurie šv. Mišių metu duos įžodį.
o 11.00 val. parapijos salėje konferencija palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariams.
o 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis.
o 13.30 val. kviečiame vykti į miuziklą Alytuje apie šv. Don Bosko. Kelionės kaina – 10 Lt. Bilieto kaina nuo 25 Lt. Registruotis šeimos centre. Išsamesnė informacija skelbimų lentoje ir internetinėje Vilkaviškio vyskupijos svetainėje.
o 17.00 val. mūsų bazilikoje sakralinės muzikos valanda. Giedos VU chorai Pro musica ir Gaudeamus bei VU kamerinis orkestras. Programoje: O. Gjeilo Sunrise Mass ir kiti kūriniai.

6. Caritas organizuoja humanitarinę pagalbos akciją Ukrainos žmonėms, nukentėjusiems nuo karo. Prasidedant žiemai prašoma paaukoti šiltų drabužių, buities reikmenų, higienos reikmenų bei maisto. Taip pat renkamos lėšos į Caritas paskelbtą sąskaitą. Akcija truks iki lapkričio 10 d.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn