Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. spalio 12 d.
Paskelbta: 2014-10-11 20:28:10

 

1. Šiandien 17.00 val. mūsų bazilikoje sakralinės muzikos valanda. Giedos VU chorai Pro musica ir Gaudeamus bei VU kamerinis orkestras. Programoje: O. Gjeilo Sunrise Mass ir kiti kūriniai.

2. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini: trečiadienį –šv. Jėzaus Teresę Avilietę, mergelę, Bažnyčios Mokytoją, penktadienį –šv. Ignotą Antiochietį, vyskupą, kankinį, šeštadienį – šv. Luką, evangelistą.

3. Spalio 16 d., ketvirtadienį, 12.00 val. mūsų bažnyčioje, Aušros Vartų koplyčioje, melsimės į Dievo Gailestingumo Motiną Mergelę Mariją aukotojų intencijomis ir už tremtinius.

4. Kitas sekmadienis, spalio 19 d., yra, taip vadinamas, misijų sekmadienis. Melsimės už tautų evangelizavimą, misijas ir misionierius. Rinkliava bus skirta katalikiškų misijų plėtrai.

5. Spalio 19d.. vyks ir Blaivystės Sąjūdžio 25-mečio minėjimas. Renginys prasidės 12.00 val. šv. Mišiomis mūsų bazilikoje, toliau tęsis Savivaldybės salėje. Išsamesnė informacija – skelbimų lentoje.

6. Ateinantį sekmadienį 16.30 val. mūsų bazilikoje VIII tarptautinio festivalio „SKAMBA SŪDUVOS VARGONAI“ baigiamasis koncertas. Vargonuos Dalia Jatautaitė, giedos Cristel de Meulder, sopranas (Belgija). Kviečiame pasiklausyti.

7. Artėja Vėlinės – Visų mirusiųjų paminėjimo diena. Jau nuo šiandien galima paaukoti Vėlinių oktavos šv. Mišioms už mirusiuosius artimuosius.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn