Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. spalio 19 d.
Paskelbta: 2014-10-18 19:48:34

 

1. Šis sekmadienis yra vadinamas misijų sekmadieniu. Meldžiamės už tautų evangelizavimą, misijas ir misionierius. Rinkliava skiriama katalikiškų misijų plėtrai.

2. Šiandien vyks Blaivystės Sąjūdžio 25-mečio minėjimas. Renginys prasidės 12.00 val. šv. Mišiomis mūsų bazilikoje, toliau tęsis Savivaldybės salėje. Išsamesnė informacija – skelbimų lentoje.

3. Taip pat šiandien 16.30 val. mūsų bazilikoje VIII tarptautinio festivalio „SKAMBA SŪDUVOS VARGONAI“ baigiamasis koncertas. Vargonuos Dalia Jatautaitė, giedos Cristel de Meulder, sopranas (Belgija). Kviečiame pasiklausyti.

4. Ateinantį penktadienį 12.00 val. 20-mečio minėjimo proga šv. Mišios už Marijampolės „Vytenio“ bataliono karius bei jų šeimas.

5. Kitą sekmadienį Krikščioniškas Kino Klubas kviečia į filmo seansą krikščionio laikysenos pasaulyje tema. Filmas „Dievas ne miręs“ apie krikščioniško tikėjimo gynimą šiuolaikiniame pasaulyje. Seanso pradžia 19 val. parapijos salėje.

6. Artėja Visų šventųjų privaloma iškilmė, lapkričio 1 d. ir lapkričio 2 d. Mirusiųjų paminėjimo diena. Šiomis dienomis pamaldos mūsų bažnyčioje bus sekmadienio tvarka. Pirmosios šv. Mišios jūsų intencijomis už mirusiuosius bus aukojamos Vėlinių išvakarėse lapkričio 1 d., šeštadienį, 17.00 val. Valandą anksčiau prieš vakarines šv. Mišias. Prašome atsinešti su savimi Vėlinių žvakutes ir gėles, kurios bus pašventintos, ir po šv. Mišių nešamos iškilmingoje žiburių procesijoje į Senąsias miesto kapines.

7. Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius artimuosius galima paaukoti šiandien prie išėjimo iš bažnyčios pas budintį patarnautoją.

  

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn