Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. lapkričio 10 d.
Paskelbta: 2014-11-08 20:05:25

 

1. Šiandien minimas Laterano bazilikos pašventinimas. Ši bazilika laikoma visų Romos bažnyčių motina, Romos vyskupo – popiežiaus katedra.

2. Taip pat šiandien prasideda didieji Vilniaus Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos atlaidai, kurie tęsis iki lapkričio 16 d.

3. Marijampolės vysk. M. Valančiaus blaivystės sąjūdis organizuoja maldingą kelionę į Gailestingumo Motinos atlaidus Aušros vartuose. Išvykimas lapkričio 13 d. 8.30 val. Kreiptis į Diemedį. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje.

4. Rytoj minimas šv. Leonas Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas, antradienį – šv. Martynas Turietis, vyskupas.

5. Rytoj 18 val. Šventosios Šeimos namuose vyks susitikimas-paskaita su filosofijos mokslų daktare Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja Brone Gudaityte tema „Apie kasdienės disciplinos būtinumą arba kaip gyventi pagal saulės laikrodį“. Kviečiame dalyvauti, daugiau informacijos skelbimų lentoje.

6. Ateinantį trečiadienį, lapkričio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. Rožinio malda 11 val.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn