Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. lapkričio 16 d.
Paskelbta: 2014-11-15 19:38:08

 

1. Šiandien Lietuvoje Švenčiausios Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos iškilmė.

2. Rytoj minima šv. Elzbieta Vengrė, vienuolė, ateinantį ketvirtadienį minėsime šv. Rapolą Kalinauską, vienuolį, penktadienį – Švč. Mergelės Marijos Paaukojimą.

3. Taip pat ateinantį penktadienį, lapkričio 21 d., Lietuvos karių dienos proga 13.00 val. melsimės už Marijampolės bataliono karius ir jų šeimas.

4. Ateinantį šeštadienį minėsime šv. Ceciliją, mergelę, kankinę, muzikų, vargonininkų, choristų globėją. Šia proga nuoširdžiai sveikiname mūsų bazilikos vargonininkus, choristus ir visus, kurie savo giesme bei malda prisideda prie bažnyčios liturgijos. Taip pat kviečiame gebančius ir norinčius giedoti įsijungti į mūsų chorų veiklą.

5. Kitas sekmadienis – paskutinis liturginių metų sekmadienis, švęsime Kristaus Karaliaus (Visatos Valdovo) iškilmę. Kiekvienas tikintysis gali pelnyti visuotinus atlaidus viešai sukalbėjęs maldą „Mielasis Jėzau žmonijos atpirkėjau“. Mūsų bazilikoje toks iškilmingas pasiaukojimo Jėzui Kristui aktas bus po sumos šv. Mišių adoracijos metu.

6. Kikščioniškas kino klubas kviečia į kino seansą, į kurį sutiks ateiti ir ateistas. Tai Richardo Donnerio juosta "Supermenas". Gali būti, kad šis filmas jam pasakys daugiau apie Kristų, negu Melo Gibsono Kristaus kančia. Kodėl? Ateikite ir sužinosite. Seanso pradžia ateinantį sekmadienį19.00 val. parapijos salėje.

7. Kitą mėnesį baigiasi katalikiškų leidinių „Artuma“ ir „Magnificat“ 2014 metų prenumerata. Iki gruodžio 7 d. turime redakcijoms pranešti kitų metų prenumeratorių skaičių. Todėl prašome šiandien arba artimiausiu metu užeiti į raštinę ir užsisakyti spaudą kitiems metams. Mokėti bus galima iškart arba kas mėnesį.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn