Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. lapkričio 23 d.
Paskelbta: 2014-11-23 15:34:24

 

1. Šiandien švenčiame Kristaus Visatos Valdovo (Kristaus Karaliaus) iškilmę. Kiekvienas tikintysis gali pelnyti visuotinus atlaidus viešai sukalbėjęs maldą „Mielasis Jėzau žmonijos atpirkėjau“.

2. Šiandien Kikščioniškas kino klubas kviečia į kino seansą. Pradžia 19.00 val. parapijos salėje.

3. Taip pat šiandien 19.00 val. J. Basanavičiaus aikštėje akcija už gyvybę: uždekime žvakutę už kiekvieną negimusį kūdikį.

4. Rytoj minimas šv. Andriejus Zung-Lakas, kunigas, ir kiti Vietnamo kankiniai.

5. Lapkričio 28 d., penktadienį, kviečiame į mokslinę – praktinę konferenciją “Santuoka – dovanos ir iššūkiai. Kaip įveikti kylančias problemas šeimoje?“ Pradžia 14.00 val. viešbutyje „Mercure“.

6. Ateinantis sekmadienis yra pirmasis Advento sekmadienis. Rarotų šv. Mišios, kaip ir kiekvieną Advento sekmadienį, bus 8.00 val. Švč. Mergelės Marijos valandos bus giedamos pusę valandos prieš šv. Mišias 7.30 val. Po šv. Mišių bus pašventinti kalėdaičiai, kuriuos galima bus įsigyti viso Advento metu.

7. Taip pat kitą sekmadienį prasideda popiežiaus paskelbti „Pašvęstojo gyvenimo“ metai. Šia proga kviečiame pasimelsti 12.00 val. sumos šv. Mišių metu kartu su Vilkaviškio vyskupu Rimantu Norvila. Po pamaldų 13.30 val. – konferencija apie vienuolinį pašaukimą Pastoraciniame centre.

8. Primename, kad yra galimybė užsisakyti kitiems metams žurnalą „Artuma“, maldynėlį „Magnificat“ taip pat ir atskirą leidinėlį skirtą vaikams.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC


 

aukštyn