Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. gruodžio 7 d.
Paskelbta: 2014-12-06 11:32:47

 

1. Rytoj, gruodžio 8 d. , švęsime Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę. Papildomos pamaldos mūsų bažnyčioje bus 12.00 val.

2. Ateinantį penktadienį, gruodžio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis, prašant Jo užtarimo ir Dievo palaimos. Matulaičio draugijos susitikimas vyks 10.15 val. parapijos salėje. 11.00 val. maldos pusvalandis prie pal. Jurgio Matulaičio. Rožinio malda 11.30 val. Kviečiame pasimelsti.

3. Šeštadienį Bažnyčia mini šv. Liuciją, mergelę, kankinę.

4. Mūsų bazilikoje Advento rekolekcijos prasidės gruodžio 19 d., ateinantį penktadienį, 18.00 val. Šeštadienį pamaldos sekmadienio tvarka. Rekolekcijų pabaiga gruodžio 21 d., sekmadienį, 12 val., jas praves kun. Mindaugas Malinauskas, SJ.

5. Viso Advento metu sekmadieniais kalėdaičių galima įsigyti bažnyčioje, o šiokiadieniais vienuolyne.

6. Jau yra gautas paskutinis šių metų žurnalo „Artuma“ numeris. Ateinančiais metais numatytas ribotas šių žurnalų skaičius, todėl norintys jį gauti prašome užsisakyti. Pinigus galima atnešti atsiimant žurnalą raštinėje.

7. Šio sekmadienio rinkliava skirta bažnyčios šildymo išlaidoms padengti. Dėkojame už Jūsų aukas.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn