Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. gruodžio 21 d.
Paskelbta: 2014-12-20 18:10:52

 

1. Šiandien Krikščioniškas kino klubas kviečia į kino seansą „Jėzus Kristus Superžvaigždė“. Seanso pradžia 19 val. parapijos salėje.

2. Mūsų bažnyčioje yra saugoma Betliejaus šviesa, tai yra liepsna užžiebta Kristaus gimimo vietoje. Ji simbolizuoja taiką, ramybę. Šios ugnies galima paimti bažnyčioje pas budintį patarnautoją ir parsinešti į namus Kūčių vakarui iki pat Piemenėlių Mišių.

3. Kalėdaičių galima įsigyti iki trečiadienio 16 val. bažnyčios prieangyje pas patarnautoją. Nuoširdžiai dėkojame ir už aukas skirtas Caritui.

4. Trečiadienį, gruodžio 24 d., vakarinės pamaldos, taip vadinamos, Piemenėlių arba Bernelių šv. Mišios bus 22.00 val.

5. Gruodžio 25 d., ketvirtadienį, Kristaus Gimimo iškilmė (Kalėdos). Mūsų bazilikoje pirmąją Kalėdų dieną ir gruodžio 26 d., antrąją, Kalėdų dieną, pamaldos sekmadienio tvarka.

6. Gruodžio 26 d., penktadienį, taip pat minėsime šv. Steponą, pirmąjį kankinį.

7. Gruodžio 27 d., šeštadienį, šv. Joną, apaštalą ir evangelistą.

9. Gruodžio 28 d., paskutinį metų sekmadienį, minėsime Šventąją Šeimą: Jėzų, Mariją, Juozapą.

10. Šiandien rinkliavos yra skiriamos Vilkaviškio vyskupijos klierikų išlaikymui ir jaunimo sielovados reikmėms.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn