Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. gruodžio 28 d.
Paskelbta: 2014-12-28 12:41:49

 

1. Šiandien – Šventosios Šeimos šventė.

2. Trečiadienį, gruodžio 31 d., 18.00 val. padėkos šv. Mišios už praėjusius metus. Visus norinčius ramiai ir pamaldžiai sutikti Naujuosius metus, kviečiame į šv. Mišias 23.00 val.

3. Ketvirtadienį, sausio 1 d., Naujieji metai, Švč. Mergelės Marijos Dievo gimdytojos privaloma iškilmė. Pamaldos bus sekmadienio tvarka. Kiekvienas tikintysis šią dieną būdamas malonės stovyje ir pasimeldęs himnu „O Dvasia Viešpatie nuženk“, gali pelnyti visuotinius atlaidus.

4. Ateinantį penktadienį, sausio 2 d., minimi Šv. Bazilijus Didysis ir Grigalius Nazianzietis, vyskupai, Bažnyčios mokytojai. Kaip įprasta, pirmąjį mėnesio penktadienį 9.30 val. aukotojų ir bažnyčios geradarių intencijomis šv. Mišiose melsimės į švč. Jėzaus Širdį.

5. Sausio 3 d. pirmąjį mėnesio šeštadienį, taip pat 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į švč. Mergelę Mariją.

6. Ateinantį sekmadienį, sausio 4 d. Trijų Karalių, Viešpaties Apsireiškimo iškilmė. Pamaldose bus šventinami auksas, smilkalai ir kreida. Galima atsinešti pašventinimui ir savo papuošalų bei kreidos.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn