Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. sausio 4 d.
Paskelbta: 2015-01-03 17:34:34

 

1. Šiandien švenčiame Viešpaties Apsireiškimo, Trijų Karalių iškilmę. Pamaldose šventinami auksas, smilkalai ir kreida.

2. Su Trijų karalių iškilme yra susijęs gražus paprotys: ant durų užrašomos Trijų išminčių, aplankiusių Jėzų, pirmosios vardų raidės K+M+B. Pašventintą kreidą galima pasiimti po kiekvienų šv. Mišių prie šv. Antano altoriaus.

3. Dėl kalėdojimo prašome užeiti susitarti į raštinę. Dėkojame visiems, kurie geranoriškai surašo kaimo ar daugiabučių gyventojus priimančius kunigą.

4. Ateinantį šeštadienį Vilniuje, Litexpo parodų rūmuose, vyks Vilniaus arkivyskupijos šeimų šventė „Šeimadienis“. Programoje tarptautinė konferencija. Koncertas. Smulkesnė informacija internete.

5. Ateinantį sekmadienį švęsime Viešpaties krikšto iškilmę, su kuria baigiasi kalėdinis laikotarpis.

6. Taip pat ateinantį sekmadienį 10 val. ir 11.50 val. parapijos salėje vyks katechezė tėveliams, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai Komunijai.

7. Marijampolės dekanato šeimų šventė vyks sausio 18 d., sekmadienį, Marijampolės dramos teatre. Programoje: 11.00 val. – šv. Mišios mūsų bazilikoje.12.00 val. – agapė. 13.00 val. VDU Teologijos fakulteto dekano Beno Ulevičiaus pranešimas. Renginio metu bus atskiri užsiėmimai vaikams. 14.00 val. – Liudvinavo teatro spektaklis „Mediniai stebuklai“. Kviečiame dalyvauti.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn