Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. sausio 11 d.
Paskelbta: 2015-01-13 09:52:39

 

1. Šiandien švenčiame Viešpaties Krikštą, su šia švente pasibaigia Kalėdų laikotarpis. Tačiau pagal seną paprotį Prakartėlę ir kalėdines eglutes galima laikyti iki Grabnyčių, vasario 2 d.

2. Rytoj, sausio 12 d., kaip įprasta 12-tomis dienomis, 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį. Pusvalandį prieš šv. Mišias melsimės rožinio malda.

3. Antradienį, sausio13 d., Laisvės gynėjų dienos proga 12.00 val. melsimės už Tėvynę ir jos gynėjus.

4. Trečiadienį, sausio 14 d., 18.00 val. kviečiame į susitikimą su filosofijos mokslų daktare, Vytauto Didžiojo ir Kauno technologijos universitetų dėstytoja Lina Šulciene. Tema: Krikščioniško dvasingumo principai Bažnyčios tėvų mokyme. Vyks: Šventosios Šeimos namuose: Alyvų g. 9.

5. Sausio 16 d., penktadienį, 12 val., melsimės į Švč. Mergelę Mariją, Aušros Vartų Dievo gailestingumo Motiną.

6. Marijampolės dekanato šeimų šventė vyks sausio 18 d., sekmadienį, Marijampolės dramos teatre. Programoje: 11.00 val. – šv. Mišios mūsų bazilikoje.12.00 val. – agapė. 13.00 val. VDU Teologijos fakulteto dekano Beno Ulevičiaus pranešimas. Renginio metu bus atskiri užsiėmimai vaikams. 14.00 val. – Liudvinavo teatro spektaklis „Mediniai stebuklai“. Kviečiame dalyvauti.

7. Taip pat ateinantį sekmadienį, sausio 18 d. Krikščioniškas kino klubas kviečia į kino seansą iš ciklo Malonė kine. Federico Fellini filmas – „Kelias“. Seanso pradžia 19 val. parapijos salėje.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn