Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. sausio 18 d.
Paskelbta: 2015-01-18 15:36:15

 

1. Šiandien Marijampolės dekanato šeimų šventė. Programoje: 11.00 val. – šv. Mišios mūsų bazilikoje.12.00 val. – agapė Marijampolės dramos teatre. 13.00 val. VDU Teologijos fakulteto dekano Beno Ulevičiaus pranešimas. Renginio metu bus atskiri užsiėmimai vaikams. 14.00 val. – Liudvinavo teatro spektaklis „Mediniai stebuklai“. Kviečiame dalyvauti.

2. Šiandien pradedame maldų už krikščionių vienybę aštuondienį. Šiokiadieniais melsimės po vakarinių pamaldų, o sekmadieniais po Sumos. Kas negalėsite kasdien dalyvauti pamaldose už krikščionių vienybę, pasimelskite namuose šeimoje.

3. Taip pat ateinantį sekmadienį, sausio 18 d., Krikščioniškas kino klubas kviečia į kino seansą iš ciklo Malonė kine. Federico Fellini filmas – „Kelias“. Seanso pradžia 19 val. parapijos salėje.

4. Šią savaitę Bažnyčia mini: trečiadienį – šv. Agnietę, mergelę, kankinę, šeštadienį – šv. Pranciškų Salezą, vyskupą, Bažnyčios mokytoją.

5. Parapijos jaunimo grupė kviečia jaunimą nuo 14 m. ruoštis dalyvauti Lietuvos Jaunimo Dienose 2015 Alytuje, kurios vyks birželio mėn. Pasiruošimą sudaro 9 susitikimai kas antrą sekmadienį po 11 val. Mišių, susitikimai prasidės vasario 1 d. Tai galimybė kartu pagilinti tikėjimą ir išgyventi jaunimo bendrystės patirtį Bažnyčioje. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

6. Sausio 27 d., antradienį, nuoširdžiai kviečiame į Palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties, gimimo Dangui, minėjimą. Marijampolės dramos teatre 10.15 val. numatomas Ukrainos marijonų vyresniojo pranešimas „Katalikai Ukrainoje: vienybė išbandymų akivaizdoje‘. 11.30 val. maldos pusvalandis prie pal. Jurgio Matulaičio. 12 val. šv. Mišios, kurias aukos Lietuvos vyskupai. Šią dieną tikintieji, įvykdę bendrąsias nustatytas sąlygas, galės pelnyti visuotinius atlaidus.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn