Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. sausio 25 d.
Paskelbta: 2015-01-25 22:17:32

 

1. Sausio 27 d., antradienį, nuoširdžiai kviečiame į Palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties, gimimo Dangui, minėjimą. Marijampolės dramos teatre 10.15 val. numatomas Ukrainos marijonų vyresniojo pranešimas „Katalikai Ukrainoje: vienybė išbandymų akivaizdoje‘. 11.30 val. maldos pusvalandis prie pal. Jurgio Matulaičio. 12 val. šv. Mišios, kurias aukos Lietuvos vyskupai. Šią dieną tikintieji, įvykdę bendrąsias nustatytas sąlygas, galės pelnyti visuotinius atlaidus.

2. Šią savaitę Bažnyčia dar mini: pirmadienį šv. Timotiejų ir Titą, vyskupus, trečiadienį, šv. Tomą Akvinietį, kunigą, Bažnyčios mokytoją; šeštadienį, šv. Joną Bosko, kunigą, jaunimo auklėtoją. 

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn