Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. vasario 8 d.
Paskelbta: 2015-02-07 21:37:11

 

1. Vasario 9 d., pirmadienį, 18 val. Šventosios Šeimos namuose vyks susitikimas-paskaita su filosofijos mokslų daktare Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja Brone Gudaityte tema „Prisijaukinti save patį“. Kviečiame dalyvauti, daugiau informacijos skelbimų lentoje.

2. Vasario 12 d., 12 val., ketvirtadienį pal. Jurgio Matulaičio minėjime melsimės prašant Palaimintojo užtarimo aukotojų intencijomis. Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija kviečia į konferenciją, kuri prasidės 10.15 val. parapijos salėje. 11.00 val. Maldos pusvalandis prie Palaimintojo altoriaus. 11.30 val. – Rožinio malda.

3. Vasario 14 d. šeštadienį minime šventuosius Kirilą ir Metodijų – Europos globėjus.

4. Ateinantį sekmadienį, vasario 15 d., po vakarinių pamaldų apie 19 val., parapijos salėje bus rodomas filmas “Aš žinau, kur einu!”– istorija apie moterį, kuri gerai žinojo, kur ji eina, bet nebuvo tikra, ar tai padarys ją laiminga.

5. Ateinantį sekmadienį rinkliava bus skirta mūsų bažnyčios šildymui, kuro sąnaudoms padengti. Nuoširdžiai dėkojame už bažnyčiai skiriamas aukas.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn