Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. vasario 22 d.
Paskelbta: 2015-02-21 19:49:51

 

1. Šiandien pirmasis Gavėnios sekmadienis.

2. „Graudūs verksmai“ bus giedami sekmadieniais po rytinių 8 val. šv. Mišių prie išstatyto švč. Sakramento.

3. Šiandien 10.30 val. kviečiame į susitikimą, skirtą Pašvęstojo gyvenimo metams „Būti krikščionimi – tai būti kelyje“. Pas mus svečiuosis bernardinai.lt vyr. redaktoriaus pavaduotojas Donatas Puslys. Susitikimas vyks parapijos salėje.

4. Kiekvieną Gavėnios penktadienį kryžiaus kelių pamaldos vyks 17.15 val., o sekmadienį po sumos, apie 13.00 val. Privačiai tikintieji kryžiaus kelius eina kiekvieną šiokiadienį 17.00 val.

5. Kviečiame jaunimą ir suaugusius norinčius pagilinti savo tikėjimą, bei maldos ir sakramentų patirtį, arba pasiruošti sakramentams dalyvauti ALFA kurse, kuris prasideda vasario 26 d., ketvirtadienį, 18 val., Alyvų g. 9. Daugiau informacijos rasite skrajutėse prie skelbimo lentos.

6. Su Gavėnios pradžia baigėsi kalėdojimas. Nuoširdžiai dėkojame visiems, padėjusiems suorganizuoti namų lankymą bei už dosnias aukas bažnyčios išlaikymui. Teatlygina jums Visagalis Dievas.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn