Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. kovo 1 d.
Paskelbta: 2015-03-02 08:25:27

 

1. Šiandien švenčiame antrąjį Gavėnios sekmadienį.

2. Primename, kad šiandien vyksta savivaldos rinkimai. Dalyvavimas rinkimuose yra kiekvieno piliečio pareiga. Bažnyčia ragina, kad katalikai aktyviai dalyvautų rinkimuose ir išreikštų savo valią, vadovaudamiesi sąžine, atsižvelgdami ne tik į kandidatų žodžius, bet ir į darbus.

3. Rytoj, kovo 2 d., pirmadienį, 18 val. Šventosios Šeimos namuose vyks susitikimas-paskaita su filosofijos mokslų daktare Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja Brone Gudaityte tema „Prasmingo gyvenimo "žaidimo" taisyklės“. Kviečiame dalyvauti, daugiau informacijos skelbimų lentoje.

4. Kovo 4 d., ateinantį trečiadienį, minėsime šv. Kazimiero, pirmojo Lietuvos globėjo, iškilmę. Papildomos šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus 12.00 val. Užsakyti šv. Mišias už gyvus ir mirusius varduvininkus galima raštinėje pas kunigą.

5. Kovo 6 ir 7 d. pirmąjį mėnesio penktadienį ir šeštadienį, kaip įprasta papildomos šv. Mišios – 9.30 val.

6. Dar yra žurnalų „Artuma“ ir leidinėlio vaikams „Magnificat“ numerių.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn