Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. kovo 8 d
Paskelbta: 2015-03-08 15:28:30

 

1. Šiandien – trečiasis Gavėnios sekmadienis.

2. Pirmadienį, kovo 9 d., minimas šv. Bonifacas (Brunonas) Kverfurtietis, vyskupas, kankinys.

3. Ateinantį trečiadienį, kovo 11 d., minėsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Pamaldos už Tėvynę mūsų bažnyčioje bus 12.00 val.

4. Mūsų parapijos Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos narių susirinkimas bus kovo 12 d., ketvirtadienį. Visus kviečiame 10 val. į parapijos salę. 10.15 val. prasidės konferencija, 11.00 val. – maldos pusvalandis prie Palaimintojo altoriaus. 11.30 val. – Rožinio malda. 12 val. – šv. Mišios prašant Palaimintojo užtarimo aukotojų intencijomis.

5. Gautas naujas „Artumos“ žurnalo numeris, kurį po šv. Mišių galima atsiimti raštinėje.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn