Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. kovo 15 d.
Paskelbta: 2015-03-14 22:02:34

 

1. Šiandien – ketvirtasis Gavėnios sekmadienis Leatare – džiaukitės.

2. Ketvirtadienį, kovo 19 d., minėsime šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinio, iškilmę. Papildomos šv. Mišios bus aukojamos 12.00 val. Šią progą visus kviečiame pasimelsti už varduvininkus.

3. Ateinantį šeštadienį Vilkaviškio vyskupijos Marijos legiono ACIES šventės proga papildomos pamaldos bus 11 val.

4. Ateinantį sekmadienį,kovo 22d.:
• 10.30 val.kviečiame į susitikimą, skirtą Pašvęstojo gyvenimo metams „Poezija yra apkabinimas“. Svečiuosis poetas, vienuolis, pranciškonas, brolis Bernardas Saulius Belickas, OFM.Susitikimas parapijos salėje.
• 11 val.šv. Mišiose melsimės už Lietuvos jūrų skautus.
• 16.30 val., sakralinės muzikos valanda. „Iš gilumos šaukiuos Tavęs, o Viešpatie...“. Giedos Česlovo Sasnausko choras.
• 19 val.Krikščioniškas kino klubas kviečia į Gavėnios kino seansą. Juostoje „Gyvenimas už gyvenimą“, lyg žurnalistiniame tyrime, bandoma išsiaiškinti, už ką ir kodėl atidavė savo gyvybę pranciškonų vienuolis Maksimilijonas Kolbė.

5. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje prasidės kovo 27 d., penktadienį prieš Verbas, 18.00 val. ir tęsis iki sekmadienio sumos šv. Mišių, jas praves kun. Darius Trijonis. Kviečiame suplanuoti savo laiką, kad galėtumėte dalyvauti bent rekolekcijų dalyje. Taip pat paraginti savo artimuosius, kad pasinaudotų šia proga ir dvasiškai pasiruoštų šv. Velykų šventei.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn