Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. kovo 22 d.
Paskelbta: 2015-03-21 18:13:06

 

1. Šiandien:
• 10.30 val. kviečiame į susitikimą, skirtą Pašvęstojo gyvenimo metams „Poezija yra apkabinimas“. Svečiuosis poetas, vienuolis, pranciškonas, brolis Bernardas Saulius Belickas, OFM.Susitikimas parapijos salėje.
• 16.30 val., sakralinės muzikos valanda. „Iš gilumos šaukiuos Tavęs, o Viešpatie...“. Giedos Česlovo Sasnausko choras.
• 19 val. Krikščioniškas kino klubas kviečia į Gavėnios kino seansą. Juostoje „Gyvenimas už gyvenimą“, lyg žurnalistiniame tyrime, bandoma išsiaiškinti, už ką ir kodėl atidavė savo gyvybę pranciškonų vienuolis Maksimilijonas Kolbė.

2. Trečiadienį, kovo 25 d., švęsime Viešpaties Apsireiškimo iškilmę. Papildomos pamaldos bus 12.00 val.

3. Organizuojami kursai, kurių tikslas padėti šeimoje spręsti pasitaikančias problemas bei geriau pažinti vyrų ir moterų ypatumus. Susitikimai vyks 2 kartus per mėnesį. Pirmas susitikimas įvyks ketvirtadienį, kovo 26 d.,18val. Vytauto g. 25.

4. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje prasidės kovo 27 d., ateinantį penktadienį, prieš Verbas, 18.00 val., šeštadienį pamaldos sekmadienio tvarka. Rekolekcijas praves kun. Darius Trijonis. Kviečiame suplanuoti savo laiką, kad galėtumėte dalyvauti bent rekolekcijų dalyje. Taip pat paraginti savo artimuosius, kad pasinaudotų šia proga ir dvasiškai pasiruoštų šv. Velykų šventei.

5. Ateinantį sekmadienį, Kristaus kančios – Verbų sekmadienis. Prieš kiekvienas šv. Mišias bus šventinamos jūsų atsineštos verbos. Prieš sumą – iškilminga procesija, primenanti Jėzaus Kristaus įžengimą į Jeruzalę.

6. Verbų sekmadienio šv. Mišių rinkliavos bus skirtos kunigų seminarijos išlaikymui bei Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados reikalams.
 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

 

aukštyn