Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai MARIJAMPOLĖS ŠVENTOJO ARKANGELO MYKOLO BAZILIKOJE 2015 m. liepos 5–12 d. P R O G R A M A
Paskelbta: 2015-06-09 08:56:48

 

 

P R O G R A M A


Liepos 5 d., sekmadienis
PADĖKOS DIENA

Dėkojame Dievui už palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimu patirtas malones ir meldžiame jo paskelbimo šventuoju
12.00 val. – šv. Mišios Bazilikoje
13.00 val. – naujų votų sudėjimas prie pal. Jurgio Matulaičio altoriaus, liudijimai apie Palaimintojo užtarimu gautas malones
13.30 val. – agapė (marijonų vienuolyno kieme)
14.30 val. – išvykimas į pal. Jurgio Matulaičio tėviškę Lūginėje

Liepos 6 d., pirmadienis. Alytaus dekanato diena
LIETUVOS VALSTYBĖS IR KATALIKIŠKŲ JUDĖJIMŲ BEI BENDRUOMENIŲ DIENA

Meldžiamės už Lietuvą bei tuos, kurie daugiausia prisideda prie tikėjimo liudijimo: maldos grupių, tikinčiųjų draugijų, bendruomenių ir judėjimų narius
11.00 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
11.30 val. – katechezė Bazilikoje
12.00 val. – šv. Mišios
13.00 val. – šventinis koncertas (marijonų vienuolyno kieme)
13.45 val. – agapė
14.30 val. – pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
14.45 val. – išvykimas į pal. Jurgio Matulaičio tėviškę Lūginėje

Liepos 7 d., antradienis. Aleksoto ir Prienų dekanatų diena
SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ IR SAVANORIŲ DIENA

Meldžiamės už Caritas, Maltos ordino, Kolpingo draugijos narius ir visus socialinius darbuotojus bei savanorius
11.00 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
11.30 val. – katechezė Bazilikoje
12.00 val. – šv. Mišios
13.00 val. – agapė (marijonų vienuolyno kieme)
13.45 val. – pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
14.00 val. – išvykimas į pal. Jurgio Matulaičio tėviškę Lūginėje


(Liepos 8 –11 d. tvarkaraštis toks pat, kaip liepos 7 d.)

Liepos 8 d., trečiadienis. Šakių dekanato diena
ŠVIETIMO IR ŽINIASKLAIDOS DARBUOTOJŲ DIENA

Meldžiamės už tikybos mokytojus ir katechetus ir visus švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus

Liepos 9 d., ketvirtadienis. Lazdijų dekanato diena
KUNIGŲ DIENA

Meldžiamės už vyskupus, kunigus, seminaristus, naujus pašaukimus į dvasinį luomą

Liepos 10 d., penktadienis. Vilkaviškio dekanato diena
LIGONIŲ, SLAUGYTOJŲ IR MEDIKŲ DIENA

Meldžiamės už ligonius ir neįgaliuosius, gydytojus ir visus ligoniais besirūpinančius


Liepos 11 d., šeštadienis. Marijampolės dekanato diena
ŠEIMŲ IR JAUNIMO DIENA

Meldžiamės už sužadėtinius, darnias ir iširusias šeimas, vaikus parapijų jaunimo grupių, chorų narius ir visus jaunus žmones.
Bendroji programa:
11.00 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
11.30 val. – katechezė Bazilikoje
12.00 val. – šv. Mišios
13.00 val. – agapė (marijonų vienuolyno kieme)
13.45 val. – pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
14.00 val. – išvykimas į pal. Jurgio Matulaičio tėviškę Lūginėje

Jaunimui:
15.00 val. - registracija Lūginėje. Susipažinimas.
16.00 val. - šv. Mišios
17.15 val. - žygis iš Lūginės į Marijampolę
20.00 val. - vakaronė

Nuo 21.30 val. iki 7.30 val. - vigilija Bazilikoje: šlovinimas, Sutaikinimo sakramento šventimas, Švč. Sakramento adoracija

liepos 12 d., sekmadienis
PAGRINDINĖ IŠKILMIŲ DIENA – PAŠVĘSTŲJŲ DIENA

Meldžiamės už vienuolius ir vienuoles bei pasauliečių institutų narius, pašaukimus į pašvęstąjį gyvenimą.
Jaunimui:
7.30 val. - Švč. Sakramento adoracijos pabaiga
9.00 val. - orientacinis žaidimas

Bendroji programa:

11.00 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
11.30 val. – katechezė ir liudijimai Bazilikoje
12.00 val. – šv. Mišios kartu su vyskupais
13.30 val. – agapė (marijonų vienuolyno kieme)
14.00 val. – koncertas (marijonų vienuolyno kieme)
15.00 val. – išvykimas į pal. Jurgio Matulaičio tėviškę Lūginėje

Visomis atlaidų dienomis:
Kviečiame apsilankyti palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejuje marijonų vienuolyne. Darbo laikas: nuo 10.00 iki 17.00 val.
Koplyčia Pal. Jurgio tėviškėje Lūginės kaime atvira maldininkams nuo 10.00 iki 18.00 val.

 

aukštyn