Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. birželio 14 d.
Paskelbta: 2015-06-14 09:56:15

 

1. Šiandien mūsų bažnyčioje – šv. Antano atlaidai.

2. Šio sekmadienio rinkliavos skirtos Vilkaviškio vyskupijos reikmėms ir Lietuvos Jaunimo dienoms Alytuje.

3. Šiandien 19 val. Kviečiame į Krikščioniško kino klubo sezono uždarymą. Žiūrovų dėmesiui filmas "Laiškai tėvui Jokūbui". Filmo seansas skiriamas kun. Vaclovo Aliulio MIC šviesiam atminimui, kurio meilė žmonėms nesibaigė iki pat mirties.

4. Ateinantį šeštadienį, birželio 20 d., Budavonės miške (Bartninkų parapija) vyks Vilkaviškio vyskupijos kunigų kankinių minėjimas. Kankinystės vietoje 12.00 val. bus aukojamos šv. Mišios. Iš mūsų parapijos organizuojama piligriminė kelionė autobusu. Išvykstame šeštadienį 10.30 val. Kelionės kaina 5 EUR. Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariams, aktyviesiems procesijų dalyviams, vainikų pynėjoms, choristams kelionė nemokama. Registruotis parduotuvėje „Diemedis“.

5. Ateinantį sekmadienį 19 val. mūsų bažnyčioje šv. Jurgio menų sezono uždarymo koncertas. Atlikėjai: valstybinis choras „Vilnius“, vaikų choras „Vyturėlis“, Kristina Zmailaitė, Edmundas Seilius.

6. Balandžio 25 d. Nepale įvykęs žemės drebėjimas palietė visą pasaulį. Žuvusiųjų skaičius pasiekė virš 7 tūkst., o sužeistųjų, pagalbos stokojančiųjų vietos gyventojų – daugiau nei 14 tūkst. Esame kviečiami paremti nukentėjusius Nepalo žmones šiuo, jiems ypatingai sunkiu, didelės nelaimės metu. Mes, kaip viena šeima, turime ne tik maldoje lydėti tuos, kurie paliesti žemės drebėjimo neišgyveno, bet ir parodyti veiklų solidarumą ir globą tiems, kurie šiuo metu išgyvena nelaimę ir jiems trūksta pastogės, maisto ir vandens. Paremti Nepalo žmones galima pavedimu tiesiogiai „Caritui“, atnešant piniginę auką budinčiam kunigui arba į parapijos „Caritą“.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn