Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. birželio 21 d.
Paskelbta: 2015-06-19 15:54:13

 

1. Šiandien 19 val. mūsų bažnyčioje šv. Jurgio menų sezono uždarymo koncertas. Atlikėjai: valstybinis choras „Vilnius“, vaikų choras „Vyturėlis“, Kristina Zmailaitė, Edmundas Seilius. Kviečiame pasiklausyti.

2. Birželio 24 d., trečiadienį, – šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmė. Papildomos pamaldos mūsų bazilikoje bus 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už gyvus ir mirusius varduvininkus.

3. Ateinantį sekmadienį visos rinkliavos bus skiriamos, taip vadinamam, „Petro skatikui“ – Apaštalų Sosto veiklai paremti.

4. Artėja pal. Jurgio Matulaičio atlaidai, kurie vyks liepos 5-12 d. Nuo penktadienio, birželio 26 d. pradėsime noveną į pal. Jurgį Matulaitį. Devindienio metu kiekvieną dieną po rytinių 7.30 val. šv. Mišių melsimės už sunkiai sergančius ligonius, prašant jiems sveikatos.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn