Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. birželio 28 d.
Paskelbta: 2015-06-28 13:35:48

 

1. Rytoj Bažnyčia švenčia šv. Petro ir Pauliaus iškilmę. Visos šio sekmadienio rinkliavos skiriamos, taip vadinamam, „Petro skatikui“ – Apaštalų Sostui.

2. Ateinantį ketvirtadienį prasideda didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai, kurie tęsis iki liepos 12 d.

3. Taip pat ketvirtadienį Bažnyčia mini Švč. Mergelę Mariją, Krikščioniškų šeimų Karalienę; penktadienį minimas šv. Tomas, apaštalas; penktadienį ir šeštadienį 9.30 val. šv. Mišios bus aukojamos į Švč. Jėzaus širdį ir į švč. Mergelę Mariją.

4. Liepos 4-6 dienomis šeimas kviečiame į šeimų stovyklą Kryžiuose (prie Dusios ežero). Šeimos įnašas 50 EUR. Smulkesnė informacija stende. Registracija Vyskupijos Šeimos centre.

5. Artėja pal. Jurgio Matulaičio atlaidai, kurie vyks liepos 5-12 d. Nuo praeito penktadienio po rytinių 7.30 val. šv. Mišių meldžiamės novena į pal. Jurgį Matulaitį. Ypač jo užtarimui pavedame sunkiai sergančius ligonius. Sąrašus galima paimti raštinėje.

6. Antradienį, birželio 30 d., 10 val. organizuojama talka. Kviečiame padėti puošti ir valyti bažnyčios interjerą. Ketvirtadienį ir penktadienį, liepos 2 ir 3 d. 9 val. kviečiame visus galinčius ir norinčius pinti vainikus bazilikos papuošimui. Kas galite, prašome jau iš vakaro arba tą pačią dieną atvežti tujų ar kitų žalumynų šakelių. Reikalui esant, yra ir parapijos transportas.

7. Ateinantį sekmadienį – pirmoji atlaidų diena. Po sumos šv. Mišių naujų votų, skirtų pal. Jurgiui pašventinimas. Taip pat išgirsime malones patyrusių žmonių liudijimų. Po pamaldų vienuolyno kieme – agapė – suneštinės vaišės. Dėkojame tiems, kurie ateina ne tik pavalgyti, bet ir atsineša maisto.

8. Pagrindinę atlaidų dieną liepos 12 d., antrą atlaidų sekmadienį, 11 val. šv. Mišių nebus. Nuo 11 val. kviečiame Rožinio maldai ir pasiklausyti katechezės. Pagrindinės iškilmių šv. Mišios – 12.00 val.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn