Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

Liepos 8 d. – kun. Vaclovo Aliulio MIC knygos „Nuo Betliejaus iki Romos. Su šventuoju Luku“ pristatymas
Paskelbta: 2015-07-03 15:15:08

 

Liepos 8 d. – pal. Jurgio Matulaičio atlaidų metu, švenčiant Švietimo ir Žiniasklaidos darbuotojų dieną, kviečiame Jus į kun. Vaclovo Aliulio MIC knygos „Nuo Betliejaus iki Romos. Su šventuoju Luku“ pristatymą

Laikas. 10 val.
Vieta. Marijampolės bazilikos parapijos salė.

Esmė. Likus keletui mėnesių iki kun. Vaclovo Aliulio mirties, „Magnificat“ leidykla išleido jo knygą „Nuo Betliejaus iki Romos. Su šventuoju Luku“. Kviečiame į šios knygos pristatymą, kuriame dalyvaus knygos iniciatorė Vilniaus universiteto filologijos fakulteto lietuvių literatūros katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė Dalia Čiočytė, skambės skaidri muzika, knygos pristatymą ves kun. Rytis Baltrušaitis.
 

11.30 val. Katechezė bazilikoje.
12 val. Šv. Mišios bazilikoje.
Po šv. Mišių agapė, kelionė į Lūginę ar Matulaičio muziejaus lankymas.

Dalyvaujantieji pristatomą knygą galės įsigyti, o kun. Vaclovo Aliulio MIC knygą „Vienuolis nenuorama. Kunigo Prano Račiūno, MIC, asmuo ir veikla dokumentų ir atsiminimų šviesoje“ (Marijonų talkininkų leidykla, Kaunas, 2015) Jums padovanosime.

Kviečia Lietuvos marijonų provincija ir Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras
 

aukštyn