Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. rugpjūčio 10 d.
Paskelbta: 2015-08-08 18:07:51

 

1. Rytoj minimas – šv. Laurynas, diakonas, antradienį šv. Klara, mergelė.

2. Trečiadienį, rugpjūčio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis, prašydami Dievo malonės ir Palaimintojo užtarimo. Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos narių dvasinė konferencija įvyks taip pat trečiadienį: 10.15 val. parapijos salėje, 11.30 val. Rožinio malda.

3. Penktadienį minimas šv. Maksimilijonas Marija Kolbė, kunigas, kankinys.

4. Šeštadienį, rugpjūčio 15 d., Bažnyčia švęs Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų privalomą iškilmę (Žolines). Pamaldos mūsų Bazilikoje bus sekmadienio tvarka. Po sumos šv. Mišių bus padėkos procesija aplink bažnyčią. Procesijos dalyviai įprastomis sąlygomis gali pelnyti atlaidus. Kiekvienų šv. Mišių metu bus šventinami jūsų atsinešti žolynai, vaistažolės, gėlės. Nuoširdžiai dėkojame visiems paaukojusiems gėlių altorių puošybai.

5. Pivašiūnuose bei Krekenavoje Žolinių atlaidai vyks nuo rugpjūčio 14 d. iki 22 d.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn