Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. rugpjūčio 30 d.
Paskelbta: 2015-09-01 21:53:03

 

1. Ateinantį ketvirtadienį minimas šv. Grigalius Didysis, Bažnyčios mokytojas.

2. Rugsėjo 1 d., antradienį, 9.00 val. mūsų bažnyčioje pamaldomis naujuosius mokslo metus pradės Marijonų gimnazijos bendruomenė. 12.00 val. šv. Mišiose melsimės už mūsų parapijos moksleivius, studentus, jų tėvelius, pedagogus, mokyklų bendruomenių narius. Kviečiame pasimelsti, kad prasidedantys mokslo metai būtų prasmingi ir palaimingi.

3. Ppirmąjį mėnesio penktadienį 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Jėzaus širdį aukotojų intencijomis ir už bažnyčios geradarius.

4. Pirmąjį mėnesio šeštadien, 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

5. Ateinantį sekmadienį šv. Mišių rinkliava yra skiriama mūsų parapijos ir vyskupijos „Caritui“. Ačiū, kad savo lėšomis, maisto produktais prisidedate prie vargšų ir vaikų iš dienos centro maitinimo, mokyklinių prekių įsigijimo ir globos.

6. Jau yra gauti nauji rugsėjo mėnesio „Artuma“ ir „Magnificat“.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn