Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. rugsėjo 20 d.
Paskelbta: 2015-09-20 14:07:12

 

1. Šiandien Krikščioniškas kino klubas kviečia į sezono atidarymą ir popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato Si' pristatymą „Ką šv. Pranciškus žinojo apie ekologiją, ko nežinome mes?“ Filmo „Brolis saulė, sesuo mėnulis“ peržiūra ir aptarimas parapijos salėje 19.00 val.

2. Rytoj, rugsėjo 21 d. 18.00 val. Šventosios Šeimos seserų namuose, Alyvų g. 9, vyks susitikimas su dr. lekt. Brone Gudaityte „Gyvenimo vertybių dialektika“. Paskaita apie krikščionišką požiūrį į šventumą kaip kiekvieno krikščionio pagrindinę vertybę, kuria turėtų būti išmatuoti visi gyvenimo pasirinkimais ir tikslai.

3. Ateinančią savaitę Bažnyčioje minimi: pirmadienį – šv. Matas, apaštalas, evangelistas, trečiadienį – šv. Pijus iš Petralčinos, kunigas.

4. Marijampolės Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdis ir valančiukai visus bendraminčius kviečia į akciją – žygį „Už blaivią Lietuvą‘. Pradžia ateinantį šeštadienį, rugsėjo 26 d., 10.30 val., mūsų bazilikos šventoriuje. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje.

5. Mūsų bazilikos titulinius šv. Ark. Mykolo atlaidus švęsime ateinantį sekmadienį, rugsėjo 27 d.. Pagrindinės šventės šv. Mišios 12.00 val., kurias aukos ir pamokslą pasakys kariuomenės kapelionas kun. Edvardas Baniulis. Po sumos šv. Mišių – padėkos procesija aplink bažnyčią. Kviečiame dalyvauti.

6. Taip pat ateinantį sekmadienį 15.00 val. „Spindulio“ kino teatre bus rodomas kino filmas "Avinėlio vartai" Filmo pristatyme žada dalyvauti filmo kūrėjai : režisierius Audrius Stonys ir prodiuseris kun. Gediminas Numgaudis OFM. Įėjimas nemokamas.

7. Taip pat paskutinį šio mėnesio sekmadienį – Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Melsimės už visus keliaujančiuosius ir transporto priemonių vairuotojus, žuvusiuosius eismo įvykiuose. Po kiekvienų šv. Mišių bus galima kreiptis į kunigą, kad būtų palaiminti automobiliai ir tie, kurie jais naudojasi.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn